Σάββατο, 5 Ιουλίου 2008

AllegroJohann Sebastian Bach ( 1685 - 1750 )
Βραδεμβούργεια Κονσέρτα
Κονσέρτο 5 : Allegro, Affettuoso, Allegro

Δεν υπάρχουν σχόλια: