Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008

Allegro

Johann Sebastian Bach ( 1685 - 1750 )
Βραδεμβούργεια Κονσέρτα
Κονσέρτο 3 : Allegro moderato, Adagio, Allegro

Allegro moderato

Johann Sebastian Bach ( 1685 - 1750 )
Βραδεμβούργεια Κονσέρτα
Κονσέρτο 3 : Allegro moderato, Adagio, Allegro

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008

AndanteJohann Sebastian Bach ( 1685 - 1750 )
Βραδεμβούργεια Κονσέρτα
Κονσέρτο 2 : Allegro moderato, Andante, Allegro assai

Allegro moderatoJohann Sebastian Bach ( 1685 - 1750 )
Βραδεμβούργεια Κονσέρτα
Κονσέρτο 2 :
Allegro moderato, Andante, Allegro assai

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

AllegroJohann Sebastian Bach ( 1685 - 1750 )
Βραδεμβούργεια Κονσέρτα
Κονσέρτο 1 : Allegro moderato, Adagio, Allegro

Κυριακή, 22 Ιουνίου 2008

Air

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008